تبلیغات در یاهو ۹۸

تبلیغات به صورت بنری در قسمت بالا سایت ( تمامی صفحات )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

A1

یک ماه

۶۰ * ۴۶۸

۵۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت بنری در زیر تمامی پست ها ( تمامی صفحات )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

B1

یک ماه

۶۰ * ۴۶۸

۴۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت بنری – گوشه سمت چپ یا راست به صورت fix و ثابت ( تمامی صفحات )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

C1

یک ماه

۲۴۰*۱۲۰ یا ۱۵۰*۲۰۰

۹۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت بنری – سایدبار سمت راست ( تمامی صفحات )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

D1

zzzzیک ماه

۲۴۰ * ۱۲۰

۲۵۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت متنی و Follow در سایدبار سمت راست ( تمامی صفحات )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

E1

یک ماه

———-

۳۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت پست ثابت ( تمامی صفحات بجز صفحه اول )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

F1

یک ماه

حداکثر ده خط و یک عکس نهایتا ۵۰۰ در ۳۰۰ پیکسل

۹۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت بنری در بین تمامی پست های سایت ( صفحه اول , موضوعات , جستجو و برچسب ها )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

G1

یک ماه

۶۰ * ۴۶۸

۹۰۰۰۰———————————————————————————————–

تبلیغات به صورت متنی در زیر تمامی پست های سایت ( دقیقا بعد از اتمام هر پست )

کد تبلیغاتی

مدت نمایش

اندازه

قیمت ها به تومان

H1

یک ماه

یک خط شامل ۱۰ الی ۱۵ کلمه و یک لینک

۵۰۰۰۰———————————————————————————————–


. بعد از پرداخت با ما در ارتباط باشید   

@crypt3r

بانک ملی : شماره حساب :  ۰۱۰۲۷۴۸۹۹۸۰۰۵ / شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۲۱۷۳۴

بانک ملی : شماره حساب :  ۰۳۴۶۱۹۸۱۲۳۰۰۶ / شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۷۳۶۷۳۸۴۸۹

بانک سپه : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۱۵۸۱۷۵۱۸

بانک سپه : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۳۶۳۹۶۰۳۹

بانک پاسارگاد : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۳۵۶۷۶۵۶۶

به نام : سید اسماعیل مهین نژاد