بانک ملی : شماره حساب :  ۰۱۰۲۷۴۸۹۹***۵ / شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۸۴۳***۹

بانک ملی : شماره حساب :  ۰۳۴۶۱۹۸۱۲***۶ / شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۷۳۶۷۳***۹

بانک سپه : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۱۵۸۱***۸

بانک سپه : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۳۶۳۹***۹

بانک پاسارگاد : شماره حساب :  شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۳۵۶۷***۶

  به نام : سید اسماعیل مهین نژاد   جهت جلوگیری از سو ء استفاده گران دوستان فیشینگی عزیز جهت شماره های حساب تماس بگیرید. 😐


شماره موبایل : فقط و فقط جهت طراحی و ساخت نرم افزار  ۰۹۳۵۲۵۱۱۸۹۳ / ۰۹۲۱۲۸۹۰۰۴۵

تلگرام :  crypt3r@

ایمیل یاهو : syed.esmaeil@yahoo.com

جی میل : dashesi.lamer@gmail.com

info@crypt3r.ir : ایمیل وب سایت

WWW.crypt3r.IR  : وب سایت