شخیص امضای دیجیتال برنامه b4a ( مهندسی معکوس )

با سلام خدمت دوستان عزیز

در این آموزش ما میاییم SHA1 امضای برنامه رو میگیریم که برای هر برنامه ای لازم است .

Continue reading “شخیص امضای دیجیتال برنامه b4a ( مهندسی معکوس )”