باز کردن App info برنامه

با سلام خدمت دوستان عزیز سایت یاهو 98 YAHOO

شما با کد زیر میتوانید App info برنامه رو باز بکنید که خیلی مهم می باشد برای بعضی از برنامه ها

photo_5123089089078339790_y-Copy.jpg (512×494)

 

اول از همه لایبری Phone را تیک بزنید.

بعد کد زیر رو به پروژه اضافه می کنید :

Try
Dim i As Intent
Dim p as phone
If P.SdkVersion > 8 Then
i.Initialize(“android.settings.APPLICATION_DETAILS_SETTINGS”, “package:” &Application.PackageName)
Else
i.Initialize(“”, “”)
i.SetComponent(“com.android.settings/.InstalledAppDetails”)
i.PutExtra(“pkg”, Application.PackageName)
End If
StartActivity(i)
Catch
Codes.ToastMessageShow(“ناموفق!”,True)
Log(LastException)
End Try

 

 

موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید