تمامی کدها با نسخه بیسیک فور اندروید 12.5 تست و منتشر شده

با سلام و سپاس خدمت دوستان یاهو 98

اول داخل پروژه کتابخانه زیر رو تیک میزنیم

Library : Reflection

بعد کد زیر رو به پروژه اضافه میکنیم

if IsConnected7 then

‘نت وصل هست
else
‘نت وصل نیست

end if

Sub IsConnected7 As Boolean

Dim r As Reflector
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod2(“getSystemService”, “connectivity”, “java.lang.String”)
r.Target = r.RunMethod(“getActiveNetworkInfo”)
If r.Target <> Null Then
Return r.RunMethod(“isConnectedOrConnecting”)
End If
Return False

End Sub

و تمام موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید