فیت کردن متن لیبل در B4A

فیت کردن متن لیبل درB4A :

یک چالش که ممکنه هنگام  برنامه نویسی بهش برخورده باشید اینه که سایز متنی که در لیبل وجود داره در گوشی هایی با اندازه های مختلف یکسانه. در صورتی که سایز باید نسبت به گوشی های مختلف متفاوت باشه . که هم اصولی تر و کاربر پسند تر بشه.

برای حل این چالش مراحل زیر را دنبال کنید :

ابتدا کتابخانه StringUtils را جستجو و آن را علامت بزنید

و بعد کافیه کد نوشته شده زیر رو به کدهای برنامتون اضافه کنید :

 


     Dim dt As Float

     Dim limit = 0.5 As Float

     Dim h As Int

     Dim stu As StringUtils

     ex.Text = txt

     ex.TextSize = 72

     dt = ex.TextSize

     h = stu.MeasureMultilineTextHeight(ex, txt)

     Do While dt > limit Or h > ex.Height

          dt = dt / 2

          h = stu.MeasureMultilineTextHeight(ex, txt)

          If h > ex.Height Then

               ex.TextSize = ex.TextSize – dt

          Else

               ex.TextSize = ex.TextSize + dt

          End If

     Loop

     ex.TextSize=ex.textsize * 0.8

End Sub

 

و همینطور خیلی راحت با صدا زدن رویداد میتونید از اون استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید