کتابخانه مشابه گلاید برای B4J ( اختصاص یاهو ۹۸ ) Yahoo98_Glide_Retrofit

با سلام و سپاس خدمت دوستان سایت یاهو ۹۸ YAHOO

همان طور که میدانید در b4j کتابخانه پیکاسو یا گلایدی وجود ندارد .

امروز براتون کتابخانه ای کدنویسی کرده ایم که به وسیله کتابخانه Retrofit مشابه گلاید عمل مبکنه و برای لودینگ و اروز نیز میتونید عکسی بزارید برای نمایش همچنین از فایل gif هم پشتیبانی میکنید.

Untitleds-1.jpg (826×638)

 

متد سورس هم به صورت زیر می باشد .

 

#Region Project Attributes 
	#MainFormWidth: 600
	#MainFormHeight: 600 
#End Region

Sub Process_Globals
	Private fx As JFX
	Private MainForm As Form
	Dim fx As JFX
	Private ImageView1 As ImageView
End Sub

Sub AppStart (Form1 As Form, Args() As String)
	MainForm = Form1
	MainForm.RootPane.LoadLayout("Layout1")
	MainForm.Show
	
'load image form url with Loading image and error image
	Dim Yahoo98_Glide_Retrofit As Yahoo98_Glide_Retrofit
	Yahoo98_Glide_Retrofit.Initialize
	Yahoo98_Glide_Retrofit.Show_Log = True
	Yahoo98_Glide_Retrofit.LoadImageWith_Error_Loading("http://crypt3r.ir/wp/wp-content/uploads/2021/01/Untitleds-1.jpg",ImageView1,fx.LoadImage(File.DirAssets,"error_download.png"),fx.LoadImage(File.DirAssets,"loading.png"),0,0,"1",Me,"Glide")

'load image form url simple
'	Dim Yahoo98_Glide_Retrofit As Yahoo98_Glide_Retrofit
'	Yahoo98_Glide_Retrofit.Initialize
'	Yahoo98_Glide_Retrofit.Show_Log = True
'	Yahoo98_Glide_Retrofit.LoadImage("http://crypt3r.ir/wp/wp-content/uploads/2021/01/Untitleds-1.jpg",ImageView1,0,0,"2",Me,"Glide")
End Sub

Sub Glide_Glide_Error(Error As String)
End Sub
Sub Glide_Glide_GetImage(Image As Image, Tag As Object)
	'/// You can save The image
End Sub

 

دیدگاهتان را بنویسید