کتابخانه DGMemory 1.0.0

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز سایت یاهو ۹۸ YAHOO

امروز یه کتابخانه کاربردی دیگری بهتوم معرفی میکنیم که در ادامه میتونید دانلود و استفاده کنید ازش .

کتابخانه ای جهت ذخیره و نکهداری از اطلاعات :

 

Memory.Initialize
	Memory.IsInitialized
	Memory.LogMessage(Enable as Boolean) ' نمایش یا عدم نمایش اعلان های کتابخانه
	'Delete
	Memory.DeleteKey(Key as String) ' حذف یک کلید
	Memory.CleanAllKey ' پاک کردن تمام کلیدها
	'Save
	Memory.Save.Bitmaps(Key as String, Dir as String, FileName as String) ' ذخیره کردن عکس
	Memory.Save.Booleans(Key as String, Value as Boolean) ' ذخیره کردن بیت (۰ و ۱)
	Memory.Save.Floats(Key as String, Value as Float) ' ذخیره کردن اعداد اعشاری
	Memory.Save.Ints(Key as String, Value as Int) ' ذخیره کردن اعداد صحیح
	Memory.Save.Longs(Key as String, Value as Long) ' ذخیره کردن اعداد صحیح
	Memory.Save.Strings(Key as String, Value as String) ' ذخیره کردن رشته 
	'Load
	Memory.Load.Bitmaps(Key as String) as Bitmap ' بارگذاری کردن عکس
	Memory.Load.Booleans(Key as String, Default as Boolean) as Boolean ' بارگذاری کردن بیت (۰ و ۱)
	Memory.Load.Floats(Key as String, Default as Float) as Float ' بارگذاری کردن اعداد اعشاری
	Memory.Load.Ints(Key as String, Default as Int) as Int ' بارگذاری کردن اعداد صحیح
	Memory.Load.Longs(Key as String, Default as Long) as Long ' بارگذاری کردن اعداد صحیح
	Memory.Load.Strings(Key as String, Default as String) as String ' بارگذاری کردن رشته

 

دانلود کتابخانه 

دیدگاهتان را بنویسید