کتابخانه NanoDB

سازنده کتابخانه آقای امین مهدی نژاد

کتابخانه NanoDB این کتابخانه یک پایگاه داده کوچک و سریع برای ذخیره و بازیابی اطلاعات فشرده است. یکی از نکات کلیدی این کتابخانه، قابلیت زمان‌دار کردن اطلاعات و ایجاد رویدادهای انقضا برای اطلاعات موجود است؛

این امکان به شما کمک می‌کند تا اطلاعات را بر اساس یک زمان مشخص حذف یا به‌روزرسانی کنید. علاوه بر این، کتابخانه امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس الگوهای RegEx را نیز فراهم می‌کند که این امکان به شما کمک می‌کند تا اطلاعات مورد نظر خود را بر اساس الگوهای خاص جستجو و بازیابی نمایید. این ویژگی‌ها به‌همراه سرعت و سادگی استفاده، این کتابخانه را به یک ابزار کارآمد و منحصربه‌فرد برای مدیریت اطلاعات تبدیل می‌کند.

مثال کتابخانه NanoDB
ذخیره زمان دار اطلاعات از کاربردی ترین موارد استفاده این کتابخانه است. فرض کنید می خواهید کاربر شما هر روز یکبار بتواند مطلبی را لایک کند. پس شما نیاز به این دارید که به طریقی این زمان را مشخص کنید. در هنگام ورود اطلاعات در این کتابخانه پارامتری به عنوان Duration داریم که می توانید با مقدار دهی آن زمان ماندگاری اطلاعات را مشخص کنید. اگر مقدار آن را صفر در نظر بگیریم. یعنی اطلاعات زماندار نیستند.
به عنوان مثال:

Dim db As NanoDB
db.Initialize(Me,File.DirInternal,"my.db")
db.AddValue("MyValue",0)
db.AddValue("MyValue2",15000)
db.AddKeyValue("Name","MyValue",60*60*1000)
db.AddList(lst,24*60*60*1000)
db.AddMap(mp,0)


در مثال های بالا 60*60*1000 زمان یکساعت و مقدار 60*60*1000*24 به مدت یک روز خواهد بود.
شما می توانید اطلاعات را به صورت مقداری مجزا و یا به صورت جفت کلید/مقدار و همچنین لیست و مپ ارسال کنید.

دانلود کتابخانه

دیدگاهتان را بنویسید