دستور دادن از ربات تلگرام به بیسیک فور اندروید b4a

سلام به تمامی کاربران یاهو 98 YAHOO

امروز سورسی که براتون کدنویسی کردن چندین آموزش باهم است .

Continue reading “دستور دادن از ربات تلگرام به بیسیک فور اندروید b4a”

کتابخانه AsBottomMenu b4a

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز سایت یاهو ۹۸ YAHOO

امروز سورسی کاربردی از مرجع بهتون معرفی میکنیم که امیدوارم مفید واقع گردد .

Continue reading “کتابخانه AsBottomMenu b4a”

کلاس ASFloatingLoadingButton

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز سایت یاهو ۹۸ YAHOO

امروز سورسی کاربردی از مرجع بهتون معرفی میکنیم که امیدوارم مفید واقع گردد .

 

Continue reading “کلاس ASFloatingLoadingButton”

راست چین یا RTL کردن چک باکس و ویوهای دیگر b4a

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز وب سایت یاهو ۹۸ YAHOO

 

راست چین یا RTL کردن چک باکس و ویوهای دیگر

 

Continue reading “راست چین یا RTL کردن چک باکس و ویوهای دیگر b4a”

سورس آنتی ویروس با بیسیک فور اندروید

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز

 

امروز بنا به درخواست دوستان سورس آنتی ویروس با بیسیک فور اندروید مهیا کرده ایم .

 

Continue reading “سورس آنتی ویروس با بیسیک فور اندروید”

سورس و کتابخانه ضبط فیلم برداری در محیط گوشی با بیسیک فور اندروید .

با سلام خدمت کاربران عزیز سایت یاهو ۹۸ YAHOO

 

امروز براتون سورس و کتابخا نه ای بی نظیر از دویت خوبمون با نیک نیم MrMedia آماده کرده ایم که خیلی مفید واقع میگردد براتون.

Continue reading “سورس و کتابخانه ضبط فیلم برداری در محیط گوشی با بیسیک فور اندروید .”

خطای Blocked By Play Protect

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز

امروزه دیدم که هنگام نصب برنامه هامون با اخطار ، خطای Blocked By Play Protect روبرو میشویم که بعضی از کاربران فکر میکنن ویروس شناسایی میکنه .

Continue reading “خطای Blocked By Play Protect”

دوره رایگان آموزش حرفه‌ای UI/UX با B4A

با درود

دوره ای که امروز خدمتتون معرفی میشه یه دوره حرفه‌ای طراحی رابط کاربری با B4A هستش که تا پایان رایگان خواهد بود.

چیزی که شما تو دوره‌های موجود در تمامی سایت‌هایی که آموزش میفروشن، نخواهید دید.

 

Continue reading “دوره رایگان آموزش حرفه‌ای UI/UX با B4A”

دانلود بیسیک ۴ اندروید نسخه ۸.۸۰

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز 

 

امروز براتون آخرین نسخه بیسیک فور اندروید که استاد ارل ارایه کرده رو به همراه کرک پیوست می کنم.

 

امید وارم مفید واقع گردد.

 

Continue reading “دانلود بیسیک ۴ اندروید نسخه ۸.۸۰”

لاگین با اکانت گوگل در بیسیک ۴ اندروید

با سلام و سپاس

 

دید تا حالا تو برنامه های متعددی به جای ثبت نام با کانت های گوگل و فیسبوک و غیره لاگین میشن ؟

 

حتما خیلی براتون جالب بوده ؟

 

 

امروز میخواهیم این روش رو به شما به راحت ترین شیوه بیان کنیم برای این کار باید طبق زیر عمل کنید :

 

 #Region  Project Attributes 
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	Dim id As String = ""
	Dim sign As SignGoogle
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")


		sign.Initialize(id,Me)
		Dim ls1 As List
		ls1 = sign.GetAccountList
	
		Dim Builder As MaterialDialogBuilder
		Builder.Initialize("GoogleList")
		Dim si As MaterialSimpleListItem
		Builder.Title("یک حساب انتخاب کنید")
	
		If ls1.Size < 1 Then
		
		Else
			For i = 0 To ls1.Size -1
				Dim cs As CSBuilder
				cs.Initialize.Size(13).Append(ls1.Get(i)).PopAll
				si.Initialize(Null, cs)
				si.BackgroundColor = Colors.White
				Builder.AddSimpleItem(si)
			Next
	
			Builder.Show
		End If

End Sub
Sub GoogleList_SimpleItemSelected (Dialog As MaterialDialog, Position As Int, Item As MaterialSimpleListItem)

	ToastMessageShow(Item.Content, False)
	sign.SelectAccount(Item.Content)
	sign.RequestSign("UserLogin")
	Dialog.Dismiss
End Sub
Sub UserLogin(Data As Map,Login As Boolean)


	Log(Data.Get("id"))
	Log(Data.Get("email"))
	Log(Data.Get("name"))
	Log(Data.Get("family_name"))
	Log(Data.Get("picture"))

End Sub
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

و یک کclass هم دارین به این صورت :

Private Sub Class_Globals
	Private clientId As String : clientId = "" 'enter client id here
	'Private clientSecret As String : clientSecret = "" 'client secret here
	Private AccessToken As String
	Private userInfoLink As String : userInfoLink = "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo"
	Private m_GoogleAccountManager As clsB_GoogleAccountManager
	Private modules As Object
	Private evt As String
	Private l_GoogleAccounts() As Object
End Sub

'Step 1
Public Sub Initialize(sClientID As String,module As Object)
	
	clientId		= sClientID
	m_GoogleAccountManager.Initialize(0)
	modules			= module
	
End Sub

'Step 3
Sub SelectAccount(AccountName As String)
	
	For Each l_joAccount As JavaObject In l_GoogleAccounts
		If l_joAccount.GetField ("name") = AccountName Then
			Exit
		End If
	Next
	
	Dim l_sScopes As String = "email profile"
	Dim l_sAuthTokenType As String = $"oauth2:${l_sScopes}"$
	Dim l_sAccessToken As String = m_GoogleAccountManager.getAuthToken_foreground(l_joAccount,l_sAuthTokenType)
	
	AccessToken = l_sAccessToken
	
End Sub

'Step 2
Sub GetAccountList As List
	
	l_GoogleAccounts = m_GoogleAccountManager.getAccountsByType("com.google")
	
	If l_GoogleAccounts.Length = 0 Then Return Null
	
	Dim l_sAccountNames As List : l_sAccountNames.Initialize
	
	For Each l_joAccount As JavaObject In l_GoogleAccounts
		Dim l_sAccountName As String = l_joAccount.GetField ("name")
		l_sAccountNames.Add(l_sAccountName)
	Next
	
	Return l_sAccountNames
	
End Sub

'Step 4
Sub RequestSign(Event As String)
	
	evt = Event
	

	Dim dl As PersianFastNetwork
	dl.initialize("dl").BuildGetQuery(userInfoLink,"getUserDetails") _
	.addParametrs("access_token",AccessToken).executRequesAsString
	ProgressDialogShow2("درحال دریافت اطلاعات...",False)


	
End Sub
Sub dl_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	ProgressDialogHide
	If Result <> Null Then
		Select Tag
			
			Case "GetAccessToken"
				
				Dim JSON As JSONParser
				Dim map1 As Map
				JSON.Initialize(Result)
				map1=JSON.NextObject
				AccessToken=map1.Get("access_token")
				CallSub3(modules,evt,map1,False)
					
			Case "getUserDetails"
				Dim JSON As JSONParser
				Dim map1 As Map
				JSON.Initialize(Result)
				map1 = JSON.NextObject
				CallSub3(modules,evt,map1,True)
			
		End Select
	End If
End Sub

خوب حالا من توضیحات لازم رو میدم

شما یه پروژه باز میکنید و کد های لولی رو داخل اکتیویتی main پست میکنید .

بعد یه class به اسم SignGoogle میسازد و کد های class رو داخلش پست میکنید .

بعد وارد منیفست میشید کد های زیر رو داخل منیفست قرار میدی :

 

AddPermission(android.permission.GET_ACCOUNTS)
AddPermission(android.permission.USE_CREDENTIALS)
AddPermission(android.permission.INTERNET)

 

اول از همه ما باید وارد سایت گوگل بشیم از آدرس زیر که راحترین راه می باشد برای ساخت آیدی یا همان api keys

 

http://console.developers.google.com

 

و بعد از ساخت api key مربوطه اون رو در اکتیویتی main در قسمت id میزاریم و باهاش به گوشی لاگین میشیم که توش برنامه گوگل سرویس و پلی نصب باشه

 

مدرس : مجید گودرزی

 

این آموزش از قبل تو کانال بود فقط چون دیدیم ….. هایی کپی کدها رو تو سایت های خوشون منتشر دادن به اسم خودشون بنا به درخواست نویسنده آقای گودرزی دوباره داخل سایت گذاشته شد که ……………………. موفق باشید.

 

نسخه نهایی بیسیک فور اندروید basic 4 android

با سلام و سپاس 

 

خدمت کاربران عزیز وب سایت یاهو ۹۸ YAHOO

 

امروز براتون نسخه نهایی بیسیک فور اندروید رو آماده کرده ایم به همراه کرک

 

امیدوارم مورد

Continue reading “نسخه نهایی بیسیک فور اندروید basic 4 android”

سورس کد دیتابیس آنلاین ( ایجاد ویرایش و حذف ) بیسیک فور اندروید

با سلام خدمت کاربران گرامی وب سایت یاهو ۹۸ YAHOO

طی در خواست های مکرر دوستان بر آن شدم که :

Continue reading “سورس کد دیتابیس آنلاین ( ایجاد ویرایش و حذف ) بیسیک فور اندروید”

سورس فروشگاه + مدیریت تحت php حرفه ای

با سلام و سپاس 

 

با خدمتی دیگر در حضورتون هستیم .

Continue reading “سورس فروشگاه + مدیریت تحت php حرفه ای”

پشتیبانی کاربر به صورت تفکیک شده در b4a

با سلام خدمت تک تک کاربران گل یاهو ۹۸ و دوستانی که در خدمتشون هستیم 

**************************************************************************

آپدیت به ورژن ۲ کلانیت و ادمین کلانیت سورس پشتیبانی کاربر 

Continue reading “پشتیبانی کاربر به صورت تفکیک شده در b4a”

دانلود بیسیک فور اندروید نسخه ۷ (نصب آسان)

با سلام و سپاس خدمت کاربران عزیز سایت یاهو ۹۸

 

در این ساعت از سایت بر این شدیم که آخرین نسخه بیسیک فور اندروید رو برای شما کرک و به صورت نصب آسان با چند کلیک مهیا کنیم.

 

همان طور میدونید این برنامه برای ما تحریم و به صورت غیر رایگان می باشد .

 

که ما برای شما کاربران عزیز به صورت کاملا رایگان در سایت قرار می دهیم .

 

به امید فرداهایی بهتر .

 

دانلود نسخه ۷ b4a

 

با تشکر از دوست عزیز و نویسنده سایت آقای فواد عبدی

 

 

تغییرات در این نسخه رو هم از لینک مرجع میتونید دبال کنید :

 

https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4a-v7-00-beta-is-available-for-download.79586/

هم در  :

 

[​IMG]

Resumable subs – Wait For / Sleep

Async dialogs

Variables and subs renaming based on the Find All References feature

Quick search supports replacing including replacing in all modules.

Icon picker – Filter field supports filtering by hex code.

Starter service better handles cases where the process is started by multiple intents.

CSBuilder.Image adds an underscore instead of space to fix an issue with multiline strings.

Application_Error – Fixed a compatibility issue with Android 2.2.

PhoneCalls – READ_CALL_LOG permission added. This is a new requirement.

Sender is set when raising events with CallSub or CallSubDelayed from classes.
DoEvents is deprecated. A warning will appear when using it (see the async dialogs tutorial). Note that it is still supported, exactly as

before.

SQL library updated to make it simpler to use with Wait For.